Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Formand
Gunnar Olsen
Gunnar Olsen
+4541292891
gunnar@olsen.mail.dk
Ungdoms / Senior træning
Annelise Storm
Annelise Storm
+4525795614
annelise.storm@blovstroed.dk
Bestyrelsesmedlem
Simone Toxværd Ibsen
Simone Toxværd Ibsen
+4520821631
stoxvaerdibsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Stig Poulsen
Stig Poulsen
+4530794846
stig@poulzen.dk
Referant
Bodil Jacobsen
Bodil Jacobsen
+4520897193
bodil.jacobsen@uniconsult.nu
Kasserer Birthe Kepp
Kasserer Birthe Kepp
+4522231507
kasserer@btk-tennis.dk

Bestyrelsens årshjul

klik på feltet med de fire pile herunder for læsevenlig version