Hvad får du som medlem?

Vi er en klub der lægger vægt på at skabe gode rammer for træning, kampe og sociale aktiviteter bl.a. ved faste ugentlige og årlige arrangementer, bl.a.

  • Standerhejsning – sidste søndag i april
  • BTK Cup – intern turnering med efterfølgende middag
  • Hyg-Ind – hver onsdag med efterfølgende grill
  • Club 40 turnering mod klubber i nærområdet
  • Kommune Hyg Ind – hvor vi dyster mod de to øvrige klubber i Allerød Kommune
  • Klubmesterskab med efterfølgende sommerfest

 Vi har tilbud om fast ugentlig træning og 4 gode grusbaner, der ligger godt i læ bag Blovstrødhallen. I Blovstrødhallen har du adgang til omklædning og bad, ligesom vi har et lokale, hvorfra du kan få adgang til vores elektroniske booking system. Det kan du naturligvis også fra enhver anden PC/tablet.

Når du har betalt dit årskontingent og indmeldelsesgebyr får du udleveret en nøgle samt en elektronisk brik. Nøglen er til brug for adgang til baner og klubhus (Glashuset), og brikken er til brug for adgang til hallen samt BTK lokalet (lige over for Dame omklædning). Til venstre for døren ind til hallen taster du de første fire cifre i dit cpr nr (ddmm), og døren låses op.

På hjemmesiden http://www.btk-tennis.dk/ kan du efter log in finde bl.a. en medlemsliste og naturligvis banebooking (kræver login).

Der er også mulighed for at spille tennis om vinteren. Det foregår indtil videre i Birkerød Tennishal. Det kræver aktiv tilmelding og der opkræves særskilt vinterkontingent herfor.

Herudover er du mulighed for skumtennis hele vinteren igennem i Blovstrød Hallen.

Vi håber du får opfyldt dine forventninger til medlemskabet. Har du spørgsmål kan du roligt henvende dig til os i Bestyrelsen eller enhver af de ”gamle” medlemmer, som helt sikkert vil tage godt imod dig.

En smuk morgen bliver en bane vandet