Klubbens historie

Hvordan Blovstrød Tennis Klub startede er der egentlig ikke rigtig nogen der ved, men at de to Blovstrød borgere Kaj Poulsen og Flemming Petersen har en væsentlig fortjeneste i at Blovstrød nu råder over en stor og levedygtig tennisklub. De to borgere er – og har altid været vilde med tennis, men da der på daværende tidspunkt i slutningen af 1970`erne ikke fandtes tennisbaner i byen, fandt de i stedet på at dyrke deres sport på den asfalterede forplads ved Skovmarken Stadion som dengang blev brugt til håndboldbane. Et net blev anskaffet og i de efterfølgende år fandt flere det fornøjeligt at dyrke den hvide sport på den hurtige asfaltbane. Flere og flere fandt vej til Skovmarken for at spille tennis hvor der i forvejen var aktivitet af andre idrætsgrene. Men så i 1982 skete der noget. Blovstrødhallen blev bygget og her var der også fin plads til tennis. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 13. august. Og Blovstrød Tennisklub blev etableret med Kaj Poulsen som formand. De første år havde klubben 55 medlemmer, hvoraf de 47 kun spillede i hallen om vinteren. Nye tiltag var på sin plads. Der måtte ske noget for at få gang i faciliteterne i sommerperioden og dermed fastholde aktiviteten. Allerød Kommune blev kontaktet med ansøgning af rigtige tennisbaner. Men der kom afslag. Da tennis trods alt er en udendørs sport, måtte klubben leje sin ind på Sjælsølund Efterskole, som høre til Hørsholm Kommune. Her fik spillerne lov til at boltre sig på efterskolens grusbaner. I 1986 var klubbens medlemstal kun vokset til 62, hvilket bestyrelsen selv mente skyldtes de kummerlige baneforhold. De arbejde derfor på højtryk for at få tennisbaner anlagt ved Blovstrødhallen, og søndag den 10. maj 1988 kunne klubben under stor festivitas indvie to dejlige grusbaner ved Blovstrødhallen, hvoraf klubben selv finansierede den ene gennem lån m.v., mens kommunen betalte den anden. Dette satte for alvor skub i interessen hos Blovstrødsborgerne og meget hurtig voksede klubben til 170 medlemmer. Søgningen var så stor, at det faktisk blev nødvendig at oprette en venteliste! I de følgende år fortsatte populariteten og ventelisten blev længere og længere. Presset var så stort at bestyrelsen besluttede at ansøge kommunen om udvidelse med yderligere to grusbaner. Kommunen sagde ja på betingelse af at Blovstrød Tennis klub selv betalte anlægsudgifterne. Og den 17. juni 1990 kunne medlemmerne indvie to nye selvfinansierede grusbaner på tennisanlægget bag Blovstrødhallen. I dag er klubben vokset til en velfungerende klub for både børn, unge og ældre med et medlemstal på 250 I Øjeblikket dækker baneantallet medlemmernes behov. Blovstrød Tennis klub er primær en motionsklub for alle. Det sociale sammenhold er prioriteret meget højt. Og fra sidste søndag i april til sidst weekend i oktober er der en utrolig aktivitet på anlægget. Medspillere og andre Blovstrødsborgere kommer og kikker på aktiviteterne og selv er en del af sammenholdet. I dag spilles der mange turneringer mod andre klubber i Nordsjælland og en gang om året en kommuneturnering bestående af Lynge, Allerød og Blovstrød tennis klub, men alt på socialt og hyggeligt niveau, desuden har Blovstrød Tennisklub selv en del interne turneringer. Bestyrelsen håber at tennisanlægget om sommeren bliver det naturlige mødested for mange af Blovstrøds borgere.