Vinterarbejde på tennisbanerne

10. december 2019 20:20 , af Stig Poulsen

Hen over vinteren er der sjældent mange på tennisanlægget - men skulle i komme forbi vil i se nogle markante ændringer undervejs.

Hækkene rund om banerne giver store problemer:

  • Rødderne vokser ind og giver problemer med banelægning og ukrudsbekæmpelse
  • Algevækst i skyggeområderne
  • Afmontering/genmonering af læsejl ved klipning
  • Klipning op ad hegnet giver skader på trådhegn
  • Klipning kræver meget tidkrævende stigearbejde
  • Bolde forsvinder i hækgrenene

Så nu tages der grundigt fat:

På vestsiden plantes ny hæk, og den gamle skæres ned til 180 cm. Når den nye hæk er vokset til ca. 2 m, bliver den gamle helt fjernet.

På Nord, øst og sydsider fjernes hækken med det samme, og der genplantes ikke (medmindre nybyggeri på østsiden giver behov for det.)

Og endelig skiftes alle netstolper til nye.

mvh

Stig