Der afholdes klubturnering i Blovstrød Tennisklub med mulighed for tilmelding i følgende rækker:

Damer: Single, Double, Mix                                                                 
Herrer: Single Double, Mix

I hver række er der mulighed for tilmelding inden for følgende kategorier:

”Alle” hvor alle kan tilmeldes

”50+” for alle medlemmer på 50 år eller mere

”65+” for alle medlemmer på 65 år eller mere.

Medlemmer af Blovstrød Tennisklub må tilmelde sig i op til to af de rækker, hvor man er spilleberettiget.

Princippet er følgende:

Spillere under 50 år kan tilmeldes én række: ”Alle”.

Spillere i alderen 50-64 år kan tilmeldes to rækker: ”Alle” og ”50+”

Spillere på 65 år eller mere kan tilmeldes to rækker: ”Alle” samt enten ”50+” eller ”65+”.

Det er fortsat et væsentligt formål med klubturneringen, at sikre en aktiv og levende klub, hvor medlemmerne spiller tennis med skiftende modstandere, og hvor det er muligt for deltagerne at følge med i afviklingen af kampene gennem hele sæsonen. Det er derfor afgørende, at klubmesterskabskampene fordeles pænt over sæsonen, og ikke – som der har været en tendens til – klumpes sammen i de sidste uger op mod finaledagen. Igen i år skal jeg derfor opfordre jer til at få gang i kampene så hurtigt som muligt og under hensyntagen til nedenstående plan.

 

 

Når man tilmelder sig turneringen, forventes det, at man er enig i ovenstående princip, og vil tilstræbe sig på at overholde tidsfristerne. I (forhåbentlig sjældne) tilfælde af at spillerne ikke selv kan finde en løsning inden for tidsfristerne, kan turneringsledelsen kontaktes, og der kan evt foretage lodtrækning om kampudfald.

Turnerings­afvikling

De enkelte rækker vil i videst muligt omfang bliver afviklet som puljespil,
hvor det tilstræbes, at alle kommer til at spille mindst 3 kampe mod forskellige modstandere.

Der anvendes egne bolde i klubturneringen. Klubben sørger dog for bolde på finaledagen.

Der spilles bedst af 3 sæt og om nødvendigt med tiebreak i hvert sæt.

Det påhviler spillerne at indskrive kampresultat i mappen i Glashuset.

I tilfælde af lige mange vundne kampe tæller i) indbyrdes kamp,
ii) antal vundne minus antal tabte sæt, iii) antal vundne minus antal tabte partier, iv) lodtrækning.

I tilfælde af én pulje mødes nr 1 og nr 2 i finalen.

I tilfælde af to puljer spilles semifinaler mellem nr 1 i pulje 1 og nr 2 i pulje 2 samt nr 2 i pulje 1 mod nr 1 i pulje 2.

I tilfælde af flere end to puljer spilles ”mellemrunde”, hvor nr 1 og nr 2 mødes i finalen.

Hvis ikke kampene er afviklet inden for de angivne tidsrammer, kan lodtrækning foretaget af turneringsledelsen komme på tale.