Klubturnering 2023

Tilmeldingslister vil foreligge ved standerhejsningen den 30. april 2023, og efterfølgende lægges de i Glashuset.

Turneringsplanen tilstræbes at være klar en uge efter standerhejsningen.

Tilmeldingen til klubturneringen har de seneste år desværre været vigende. Det blev derfor diskuteret på årets generalforsamling, om der skulle afprøves et nyt format for turneringen. Generalforsamlingen fandt at et format, hvor der spilles på forudbestemte datoer (week-ender), var at foretrække, idet turneringen forhåbentlig derved vil bringe nogle hyggelige dage med liv og aktivitet på anlægget.

 

Det nye format for turneringen er som følger:

Det er muligt at stille op i samme rækker som tidligere år – dvs turneringen rummer i alt 15 rækker.

Reglerne for deltagelse er uændrede. Dvs at alle kan stille op i single, double og mixdouble rækkerne, og deltage i rækken ”alle”. Medlemmer, som er 50 år gamle eller ældre, kan desuden tilmeldes i én af følgende rækker: 50+ eller 65+ afhængigt af medlemmets alder.

De indledende kampe spilles på fastlagte week-ender, hvor klubben reserverer alle 4 baner:

  1. 20. og 21. maj
  2. 17. og 18. juni
  3. 12. og 13. august

Semifinaler spilles over én weekend: 9. og 10. september

Finaler spilles: Lørdag den 30. september 2023.

Tilmeldingslister vil foreligge ved standerhejsningen den 30. april 2023, og efterfølgende lægges de i Glashuset.

Turneringsplanen tilstræbes at være klar en uge efter standerhejsningen.

Bestyrelsen håber på stor opbakning til turneringen samt at medlemmerne vil opleve mange gode, hyggelige og spændende kampe.

Det er fortsat et væsentligt formål med klubturneringen, at sikre en aktiv og levende klub, hvor medlemmerne spiller tennis med skiftende modstandere. Det er derfor vigtigt at deltagerge bakker op om ovenstående plan og altså tilstræber at kunne spille så mange kampe som muligt på de afsatte dage.

 

 

Når man tilmelder sig turneringen, forventes det, at man er enig i ovenstående princip, og vil tilstræbe sig på at overholde tidsfristerne. I (forhåbentlig sjældne) tilfælde af at spillerne ikke selv kan finde en løsning inden for tidsfristerne, kan turneringsledelsen kontaktes, og der kan evt foretage lodtrækning om kampudfald.

Tilmelding

i løbet af ugen efter standerhejsning

 

Så snart turneringsplan foreligger vil den fremkomme her

Finaledag

lørdag d. 30. september

Turnerings­afvikling

De enkelte rækker vil i videst muligt omfang bliver afviklet som puljespil,
hvor det tilstræbes, at alle kommer til at spille mindst 3 kampe mod forskellige modstandere.

Der anvendes egne bolde i klubturneringen. Klubben sørger dog for bolde på finaledagen.

Der spilles bedst af 3 sæt og om nødvendigt med tiebreak i hvert sæt.

Det påhviler spillerne at indskrive kampresultat i mappen i Glashuset.

I tilfælde af lige mange vundne kampe tæller i) indbyrdes kamp,
ii) antal vundne minus antal tabte sæt, iii) antal vundne minus antal tabte partier, iv) lodtrækning.

I tilfælde af én pulje mødes nr 1 og nr 2 i finalen.

I tilfælde af to puljer spilles semifinaler mellem nr 1 i pulje 1 og nr 2 i pulje 2 samt nr 2 i pulje 1 mod nr 1 i pulje 2.

I tilfælde af flere end to puljer spilles ”mellemrunde”, hvor nr 1 og nr 2 mødes i finalen.

Hvis ikke kampene er afviklet inden for de angivne tidsrammer, kan lodtrækning foretaget af turneringsledelsen komme på tale.